Unior, drugi največji štipenditor v državi!

Objavljeno: Novice, Za medije

Na lestvici največjih in najintenzivnejših štipenditorjev, ki jo je izdelala revija Manager, je delniška družba Unior dosegla naziv »Drugi največji štipenditor v državi« v absolutnem znesku in tudi drugi po deležu štipendij v primerjavi s stroški dela. Prehitela ga je le državna uprava, ki je lani za štipendije namenila 485 tisoč evrov.

V letu 2010 je bilo novo podeljenih 18 štipendij dijakom in 19 štipendij študentom, skupaj 37 štipendij. V okviru RASR (Razvojna agencija Savinjske regije) je družba pristopila k sofinanciranju še treh štipendij.
S štipendiranjem skuša delniška družba Unior pridobiti poklice kot so:kuhar, natakar, oblikovalec kovin, strojni tehnik, univ. dipl. inž. strojništva. Delniška družba Unior razpisuje predvsem štipendije za deficitarne poklice kot so gostinstvo (raven 4), strojništvo (raven 4,5, 6/1,6/2,7 raven), fizioterapija (raven 6/2). Po končanem študiju se mora štipendist v roku 6 mesecih zaposliti in ostati v družbi dvakrat toliko let, kot je štipendist Uniorja. V nasprotnem primeru se mora vračati štipendija.

Zaradi gospodarske situacije je Unior nekoliko zmanjšali število novih štipendij (še bolj se je omejili na deficitarne poklice), prav tako je že v letu 2009 zmanjšal
število sofinanciranj študija ob delu. Študij ob delu se je sofinanciralo samo v tistih primerih, kjer so bile jasno opredeljene zahteve in potrebe delovnega procesa po določeni oz. višji ravni izobrazbe. V letu 2010 Unior na novo ni sofinanciral študija ob delu.

V prihodnosti Unior želi še bolj sistematično planirati in s tem štipendirati predvsem kader, ki ga bo v prihodnosti tudi potreboval. Pričakuje se deficit predvsem na področju strojništva in gostinstva, in sicer na četrti in peti ravni izobrazbe, zato se na teh področjih verjetno ne bo zmanjševalo števila štipendij.