Seja nadzornega sveta družbe Unior d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-14. redni seji, dne 07.09.2011, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je podrobneje seznanil s pojasnili k Poslovnemu poročilu za januar – junij 2011.
- Nadzorni svet se je seznanil s tekočimi rezultati poslovanja družbe UNIOR d.d. V prvih osmih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 91,6 milijonov evrov prodaje, kar je 24,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta, hkrati pa je to tudi 5,2% več kot je bilo načrtovano za to obdobje.
- Zaradi vpisa dokapitalizacije NLB d.d. je Republika Slovenija postala njena večinska lastnica. S tem se delež NLB d.d. v lastništvu družbe UNIOR d.d. upošteva pri ugotavljanju večinskega lastništva Republike Slovenije v družbi UNIOR d.d. Nadzorni svet je skladno s pismom Ministrstva za gospodarstvo in Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZPPOGD) uskladil pogodbe z upravo družbe UNIOR d.d., ki je v posredni večinski lasti Republike Slovenije.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe