Objava prospekta za uvrstitev delnic družbe UNIOR

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.) na podlagi določil 73. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo vas, da objavljamo zadnjo verzijo prospekta, ki vsebuje naslednje spremembe:

• v povzetku prospekta na strani 1 je dodan drugi odstavek v točki »4. Vrednost osnovnega kapitala«;
• v prospektu na stani 16 je aktualizirana točka »4.9. Informacije o davkih«;
• v prospektu na strani 20 je popravljen datum začetka trgovanja v točki »5.1. Mesto trgovanja«.

Pripeti dokumenti: Prospekt Unior d.d.