Uvrstitev delnic družbe UNIOR d. d., v trgovanje na Ljubljanski borzi, d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Delnice družbe Unior Kovaška industrija d. d., ki nosijo oznako UKIG (ISIN kodo SI0031108994 ), so z dnem 18. avgusta 2011 uvrščene v trgovanje na borznem trgu Ljubljanske borze, d. d., in razvrščene v Standardno kotacijo. Prvi trgovalni dan bo 22. avgusta 2011.

Ob tej priložnosti je predsednik uprave Ljubljanske borze Andrej Šketa povedal: »Prihodnost Slovenije je odvisna od uspešnosti slovenskega gospodarstva, predvsem od uspešnosti podjetij, ki se v mednarodnem okolju vsakodnevno že dokazujejo. Skupino UNIOR sestavlja devetnajst odvisnih in devet pridruženih podjetij, ki delujejo v devetnajstih različnih državah po svetu. Družba Unior bo z vstopom v Standardno kotacijo zagotavljala višjo transparentnost poslovanja, kar pa bo v prihodnje nedvomno pripomoglo tudi k povečanju ugleda in prepoznav-nosti na domačem in mednarodnih trgih. Poslovni načrti družbe Unior predvidevajo nadaljnjo rast in uspešnost, uvrstitev na borzo pa pomeni dostop do kapitalskega trga in s tem dodatnega vira financiranja.«

Predsednik uprave družbe Unior d. d., Gorazd Korošec je ob tem poudaril: » Z uvrstitvijo delnic družbe Unior na borzo uresničujemo sklep 14. skupščine delničarjev družbe Unior, ki je o tem odločala 21. julija 2010. Prepričani smo, da bo začetek kotacije delnic povečal ugled in transparentnost naše družbe in pripomogel k uresničitvi naše vizije. Naše podjetje uspešno posluje že devet desetletij. Za prihodnost pa imamo zastavljene ambiciozne cilje, ki jih nameravamo doseči v sodelovanju z vsemi deležniki. V letu 2014 bomo prepoznavni kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko-predelovalni in turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, dobavitelji, s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijami bomo razvijali, proizvajali in tržili rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Naša prodaja bo znašala 183 milijonov evrov. Dosegali bomo pozitivno ekonomsko dodano vrednost (EVA), zagotavljali bomo varno naložbo lastnikom z donosnostjo (ROE) vsaj 6,6 odstotka in prihodnost zaposlenim. Bomo povezovalni člen v dinamični Skupini, ki bo izkoriščala svoje sinergije in skupaj dosegala 440 milijonov evrov prodaje, čisto donosnost kapitala (ROE) 7,3 odstotka in zaposlovala 4.216 ljudi.«