Objava prospekta za uvrstitev delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., z oznako UKIG, v trgovanje na organizirani trg

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.) na podlagi določil 73. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-10/2011-6, z dne 13.07.2011, družba UNIOR d.d. objavlja Prospekt za uvrstitev delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., z oznako UKIG, v trgovanje na organizirani trg.

Pripeti dokumenti: Prospekt UNIOR d.d.