UNIOR pridobil status AEO (POOBLAŠČENI GOSPODARSKI SUBJEKT)

Objavljeno: Novice, Za medije

16. junija 2011 je delniška družba Unior pridobila certifikat AEO in s tem status pooblaščenega gospodarskega subjekta. Potrdilo AEO je predsedniku uprave g. Gorazdu Korošcu na podelitvi, ki je bila v hotelu Dobrava v Zrečah, podelil namestnik direktorja Carinskega urada Celje g. Boris Kastelic.

Pridobljeni status pomeni priznanje Uniorju, da je varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini. Unior je s certifikatom AEO pridobil najvišji status, ki ga lahko carina izda posameznemu podjetju, in s tem številne ugodnosti na področju carinjenja. Unior je postal nosilec ugodnosti v zvezi s carinsko kontrolo zaradi varnosti in zaščite, kar pomeni manj fizičnih in dokumentarnih pregledov, prednostno obravnavo pošiljk v primeru pregleda blaga in izbiro kraja kontrole.

Evropska unija v okviru usklajenega pristopa k zagotavljanju varnosti mednarodne trgovine uvaja stroge nove postopke, ki so namenjeni predvsem izboljšanju varnosti celotne mednarodne dobavne verige.

PREDSTAVITEV AEO – POOBLAŠČENI GOSPODARSKI SUBJEKT
Pooblaščeni gospodarski subjekt je novo področje carinskega dela, saj presoja podjetja tudi po njihovih internih poslovnih procesih kakor tudi na področju varovanja in varnosti ter vključevanja podjetij v mednarodno gospodarsko verigo. Prek sistema poslovnih informacij se sodeluje na področju globalnega pretoka nedovoljenega blaga – dvojne rabe in boja proti terorizmu.

Merila za podelitev statusa so bile ustrezne evidence o zagotavljanju skladnosti s carinskimi zahtevami in zadovoljiv sistem vodenja poslovnih evidenc, ki omogočajo ustrezne carinske kontrole, dokazana finančna solventnost ter ustrezni varstveni in varnostni standardi. Status se priznava v celotni EU, hkrati pa obstaja možnost vzajemnega priznavanja statusa tudi zunaj EU (ZDA, Azija).