Trinajsta seja NS UNIOR

Objavljeno: Novice, Za medije

Zreče, 2. 6. 2011 - Na trinajsti seji nadzornega sveta delniške družbe UNIOR, ki je bila 2. junija, je nadzorni svet sprejel in potrdil revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2010, obravnaval tekoče poslovanje delniške družbe Unior, sprejel in potrdil sklic in dnevni red skupščine. Predlagana je bila tudi revizijska družba za leto 2011. Nadzorni svet seje seznanil tudi s prospektom kotacije Uniorja na borzi.

Sprejeto revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2010
Nadzorni svet družbe Unior je dne 2. 6. 2011 potrdil revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe Unior za leto 2010 in izdal pisno poročilo o rezultatih preveritve.

Nadzornemu svetu je bila podana informacija o tekočem poslovanju
Poslovni izid družbe je v prvih treh mesecih leta 2011 pozitiven in znaša 1075 539 EUR s čemer dosegamo 53,4% realizacijo plana za leto 2011 in je za 961 tisoč EUR večji kot v enakem obdobju preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v prvih treh mesecih leta 2011 znašali 40,5 milijonov EUR in so bili za 30,8% višji kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Sprejet in potrjen sklic in dnevni red 15. seje skupščine družbe UNIOR
Nadzorni svet Uniorja je sprejel in potrdil sklic in dnevni red 15. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d., ki bo v sredo, 20. 7. 2011 ob 12. uri v Hotelu Dobrava v Zrečah.

Predlagana je bila revizijska družba za leto 2011
Za leto 2011 je Nadzorni svet predlagal revizijsko hišo ERNST&YOUNG.