Podeljeni certifikati prvim 32 utopnim kovačem

Objavljeno: Novice, Za medije

V Zrečah so 5. maja 2011 na svečani podelitvi certifikatov o Nacionalni poklicni kvalifikaciji utopni kovač prvim prejemnikom podelili certifikat: Center RS za poklicno izobraževanje, Elido Bandelj, Državni izpitni center, Slavko Lapajna, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Milan Sojč, in predsednik uprave delniške družbe Unior, Gorazd Korošec.

Program izobraževanja utopni kovač so v sklopu projekta Partnerstvo razvili na šolskem centru Slovenske Konjice - Zreče v Projekt PARTNERSTVO v sodelovanju med partnerji Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, delniško družbo Unior, Centrom RS za poklicno izobraževanje in zavodom Etno - Eko.

V okviru projekta Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstvo se je razvil program usposabljanja za Nacionalno poklicno kvalifikacijo utopni kovač. Skupni namen povezave in sodelovanja z vključenimi partnerji je temeljil na izboljšanju kakovosti ter učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, razvoju človeških virov in vseživljenjskega učenja, povečanju kakovosti dela in tudi bivanja.

ŠC Slovenske Konjice - Zreče je pridobil licenco za izvajanje postopka poklicne kvalifikacije UTOPNI KOVAČ. UNIOR pa je kot partner usposabljanja pridobil pogoje za izvajanje praktičnega in teoretičnega usposabljanja ter licenco Državnega izpitnega centra za preverjanja znanja. CPI – sodelujoči partner pri pripravi NPK.

Proces utopnega kovanja se izvaja v Uniorjevem največjem programu Odkovki, kjer so kadrovske potrebe skoraj nenehno prisotne. S programom Odkovki se Unior uvršča med pomembne dobavitelje avtomobilskih delov najuglednejših evropskih avtomobilskih proizvajalcev. NPK utopni kovač bo omogočal možnost napredovanja in poklicnega razvoja, sistematično usposabljanje skozi delovni proces in vse faze uvajanja, ustrezno usposobljene in kompetentne zaposlene v procesu utopnega kovanja (višji nivo izobraževanja in usposabljanja utopnih kovačev), pridobitev formalne kvalifikacije.

Postopek utopnega kovanja se bistveno razlikuje od klasične kovaške obrti, kjer kovač mehansko preoblikuje material s prostim kovanjem med nakovali oz. kladivi. Izdelujejo se preprostejši izdelki v malih serijah. Utopno kovanje je značilno preoblikovanje kovine s kovaškimi stiskalnicami v orodjih z gravurami, ki dajejo odkovkom skoraj dokončno obliko (temperatura do 1250 °C). Utopni kovač dela bistveno kompleksnejše odkovke.