Nova enota za soproizvodnjo toplote in elektrike - partnerstvo Uniorja in Petrola

Objavljeno: Novice, Za medije

V Zrečah sta podjetji Unior in Petrol izvedla skupno investicijo in to je nova enota za soproizvodnjo toplote in elektrike. Posodobitev proizvodnih kapacitet in s tem tudi modernizacija sistema za nadzor in vodenje proizvodnje toplotne energije v kotlovnici Dobrava bo dodatno omogočala konkurenčno oblikovanje cene toplotne energije in nemoteno oskrbo porabnikov. Sicer gre za drugo tovrstno enoto, ki deluje na tej lokaciji v Zrečah, v Uniorju pa imajo še kar nekaj načrtov o izrabi drugih energentov, tudi na Rogli. Dolgoročno bo potrebno izkoristiti vire toplote, ki danes pri proizvodnji elektrike ostajajo neizkoriščeni.

Obe družbi s tem nadaljujeta z večletnim plodnim sodelovanjem na področju energetske oskrbe občine Zreče ter večjo skrbjo za okolje.

Skupna investicija je znašala šeststo tisoč evrov, bo dodatno proizvedenih 2.800 MWh električne energije. S koristno porabo odpadne toplotne energije bo prihranek znašal 650.000 kg izpustov CO2 v primerjavi s klasičnimi elektrarnami na fosilna goriva, po pričakovanjih pa naj bi se finančni vložek povrnil po sedmih letih. Dolgoročno bo potrebno v največji možni meri izkoristiti vire toplote, ki danes pri proizvodnji elektrike ostajajo neizkoriščeni.

Družbi Unior in Petrol na področju učinkovite rabe energije sodelujeta že več kot pet let. Prav tako želi Petrol sodelovati pri mnogih okoljskih projektih v lokalnih skupnostih.Z medsebojnim sporazumom sta družbi postavili prvo enoto za soproizvodnjo električne in toplotne energije, kateri glavni odjemalec so Terme Zreče. Ta kotlovnica in toplarna s toploto napaja tako Unior kot center v tem delu in na drugi strani te objekte na Dobravi, gre torej za ta stanovanjski del.

Za ceno ogrevanja v Zrečah se je namreč še lani vedelo, da sodi med držaje v regiji. Kakšno korist bo občanom prinesla nova kotlovnica, dokončni izračuni še niso narejeni. Marsikaj je odvisno tudi od cen energentov v prihodnji kurilni sezoni.