Podpis družbene pogodbe in ustanovna skupščina RC SIMIT d. o. o. (Razvojni center Sodobni materiali in inovativne tehnologije)

Objavljeno: Novice, Za medije

V sredo, 20. aprila, so direktorji družb, ki so s skupnim konzorcijem sodelovali in bili tudi uspešni na javnem razpisu ministrstva za gospodarstvo za ustanovitev razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, v Talumu v Kidričevem podpisali družbeno pogodbo, s katero bodo ustanovili skupno družbo RC SIMIT, razvojni center za sodobne materiale in tehnologije, d.o.o.

V novi družbi se bodo izvajale aplikativne raziskave in razvoj novih materialov in tehnologij za njihovo uporabo v različnih proizvodih. Nova družba si je z uspešnostjo na javnem razpisu del sredstev, potrebnih za svoje delovanje, pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Preostanek sredstev si bo nova družba zaslužila s prodajo svojih storitev.

Družbeniki nove družbe RC SIMIT d.o.o. so Talum Kidričevo, Cimos Koper, Iskra ISD Kranj, LTH Ulitki Škofja Loka, Swaty Comet Maribor, Unior Zreče, Amit Ljubljana, Ortotip Maribor, Robotech Šmarje pri Jelšah, TC Livarstvo Ljubljana, HTS IC Ljubljana, Tecos Celje, Zavod za livarstvo Ljubljana, Telkom OT Pesnica pri Mariboru. Družbi bosta pri svojih raziskavah v pomoč dva vidna mednarodno uveljavljena javna zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana ter Inštitut Jožef Štefan iz Ljubljane.

Težišče raziskovalne dejavnosti nove družbe bodo raziskave in razvoj postopkov recikliranja odpadnega aluminija, razvoj novih, sodobnih in ekološko sprejemljivih materialov, brusnih sredstev, razvoj novih procesov in tehnologij na področjih livarstva, hladnega in vročega preoblikovanja kovin, mehanske obdelave kovin, gradnje orodij in strojev, razvoj robotike in hitrega izdelovanja prototipov. Sedež družbe bo v Kidričevem. Svojo dejavnost bo izvajala v dvanajstih poslovnih enotah, v katerih bo skupno zaposleno 45 raziskovalcev.

Družbeniki so poleg podpisa družbene pogodbe podpisali še sporazum o medsebojnih pravicah in obveznostih družbenikov v družbi RC SIMIT d.o.o., imenovali direktorja družbe, člane odbora družbenikov in sprejeli vrsto sklepov, ki so za funkcioniranje družbe nujno potrebni. Za direktorja družbe so imenovali Braneta Kožuha iz Taluma za mandatno obdobje dveh let.