Unior kot partner usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije utopni kovač

Objavljeno: Novice, Za medije

V zadnjih dveh mesecih je potekal program usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije NPK utopni kovač. Usposabljanje je potekalo v delniški družbi Unior in v program usposabljanja je bilo vključenih 32 zaposlenih iz Kovačnice I in Kovačnice II.

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče je pridobil licenco za izvajanje postopka pridobitve poklicne kvalifikacije utopni kovač. Unior si je kot partner usposabljanja pridobil pogoje za izvajanje praktičnega in teoretičnega usposabljanja ter preverjanja znanja. Znanje preverja tričlanska komisija, ki je pridobila licenco Državnega izpitnega centra v Ljubljani.

Ob uspešnem zaključku postopka usposabljanja in preverjanja znanja NPK bodo Uniorjevi usposobljeni kovači pridobili uradni naziv UTOPNI KOVAČ (certifikat) kot dokazilo znanja in veščin tega poklica.

Sistem nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) je z zakonom predpisan postopek pridobitve javno veljavne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Poklicni standard za poklic utopni kovač in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je bil narejen v letu 2010. Pri razvoju so sodelovali Unior, ŠC Slovenske Konjice - Zreče in Center za poklicno izobraževanje.

Namen NPK Utopni kovač je izboljšati nivo izobraževanja in usposabljanja utopnih kovačev (praktično in teoretično), vzpostaviti sistematičen postopek usposabljanja novozaposlenih kandidatov za kovače. Opravljena poklicna kvalifikacija bo za novozaposlene in za tiste z manj izkušnjami dokazilo o usposobljenosti za poklic in bo pogoj za napredovanje v višje plačilne razrede. Opravljena poklicna kvalifikacija je uradni dokument in ima veljavo tudi zunaj podjetja.

Usposabljanje ima poudarek na obnovitvi in nadgradnji znanja s področij AQ, CPV, tehnologije kovanja, osnove kakovosti, o D-delih in osnov metalurgije. Osnove metalurgije se poučujejo na novo, o ravnanju z D-deli pa se usposablja v širšem obsegu kot do sedaj.