10 seja nadzornega sveta

Objavljeno: Novice, Za medije

Na deseti seji nadzornega sveta delniške družbe UNIOR, ki je bila danes, 9. februarja 2011, se je nadzorni svet seznanil z oceno poslovanja za leto 2010 in s tekočim poslovanjem v letu 2011. Nadzorni svet delniške družbe Unior je sprejel in potrdil poslovni načrt za leto 2011 in sprejel informacijo o odobrenem sofinanciranju razvojnega EU projekta SIMIT.

Unior je v letu 2010 dosegel prihodke od prodaje v vrednosti 125.4 milijonov EUR, kar je 12,6 % več kot v letu 2009. Čisti poslovni izid v letu 2010 je zaradi še vedno težkih razmer poslovanja negativen v višini 2,8 milijonov EUR, s tem, da je gotovinski tok ob obračunani amortizaciji v višini 9,9 milijonov EUR pozitiven in znaša 7,1 milijonov EUR.

Člani Nadzornega sveta so se seznanili tudi s tekočim poslovanjem v letu 2011. Prodaja za mesec januar je znašala 12,4 milijonov EUR in je bila za 27 % večja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Na seji je bil sprejet poslovni načrt delniške družbe Unior za leto 2011. Družba načrtuje 144,8 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 15,4 % povečanje glede na doseženo v letu 2010. Načrtovani čisti poslovni izid družbe v letu 2011 je 2 milijona EUR dobička ob 10,4 milijonov EUR obračunane amortizacije.
Nadzorni svet Uniorja je pridobil tudi informacijo o sofinanciranju EU projekta. Na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva - RCSG« je bilo odobreno sofinanciranje Razvojnemu centru SIMIT-u ( sodobni materiali in inovativne tehnologije).
Več slovenskih podjetij se je odločilo, da se povežejo v skupen Razvojni center, ki bo pravno gledano družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Mednarodno uveljavljena in priznana podjetja kot so TALUM, CIMOS, Iskra ISD, LTH Ulitki, UNIOR, SWATYCOMET, Amit, Ortotip, Roboteh, TC Livarstvo, HTS IC, TECOS, Zavod za livarstvo, Telkom-OT, ter vidna mednarodno uveljavljena javna zavoda in mednarodno uveljavljena inštituta: 'Inštitut za kovinske materiale' in 'Institut Jožef Stefan', bodo partnerji in podporni partnerji konzorcija.
Namen ustanovitve je doseganje raziskovalno-razvojne odličnosti in ustvarjanja podpornega okolja za dolgoročen razvoj raziskovalnega centra in mogočih potencialnih partnerjev. Podjetje bo razdeljeno na 8 poslovnih enot ter bo zaposlovalo več kot 40 razvojnikov, ki bodo razvijali nove materiale in tehnike na področju livarstva, hladnega in vročega preoblikovanja ... Podjetje bo najprej opravljalo razvojne storitve za ustanovitelje, nato pa bo odprto za nove stranke in nove družbenike. Skupna vrednost projekta bo znašala 33.716.040 EUR, pri tem je višina sofinanciranja 16,705.000 EUR. Vrednost projekta družbe Unior Zreče znaša 5,300.000 EUR, višina sofinanciranja pa 2,700.000 EUR. Nova delovna mesta bodo pripomogla k enakomernejšemu regionalnemu razvoju.