Prizadevanje za razvojno-raziskovalno odličnost Uniorja s poslovnimi partnerji

Objavljeno: Novice, Za medije

Štirinajst slovenskih podjetij si prizadeva za odprtje novega Razvojnega centra, poimenovanega SIMIT (Sodobni materiali in inovativne tehnologije), v katerega bi se povezala velika, srednja in mala podjetja ter javna in zasebna zavoda. Namen ustanovitve je doseganje raziskovalno-razvojne odličnosti in ustvarjanja podpornega okolja za dolgoročen razvoj raziskovalnega centra in mogočih potencialnih partnerjev. Podjetje bo razdeljeno na 8 poslovnih enot ter bo zaposlovalo več kot 40 razvojnikov, ki bodo razvijali nove materiale in tehnike na področju livarstva, hladnega in vročega preoblikovanja ... Podjetje bo najprej opravljalo razvojne storitve za ustanovitelje, nato pa bo odprto za nove stranke in nove družbenike. Skupna vrednost projekta bo znašala 33.716.040 €. Nova delovna mesta pa bi pripomogla k enakomernejšemu regionalnemu razvoju.

Več slovenskih podjetij se je odločilo, da se povežejo v skupen Razvojni center, ki bo zaživel v obliki podjetja, ki bo pravno gledano družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Mednarodno uveljavljena in priznana podjetja, kot so TALUM, CIMOS, Iskra ISD, LTH Ulitki, SWATYCOMET, UNIOR, Amit, Ortotip, Roboteh, TC Livarstvo, HTS IC, TECOS, Zavod za livarstvo, Telkom-OT, ter vidna mednarodno uveljavljena javna zavoda in mednarodno uveljavljena inštituta iz Ljubljane Inštitut za kovinske materiale in Institut Jožef Stefan bodo partnerji in podporni partnerji konzorcija. Več kot polovica podjetij je iz Podravske regije, prav tako pa se bo več kot 60% operacij odvijalo ravno v tej regiji.

Glavni razlog ustanovitve novega razvojnega centra se kaže predvsem v težnji po ustvarjanju pogojev za dolgoročen razvoj ne samo Raziskovalnega centra (RC) in partnerjev, temveč tudi vseh drugih zainteresiranih, cilji in rezultati RR-procesov pa bodo neposredno usmerjeni v trajnostno in učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov (sončna energija), zmanjšanje izpustov nevarnih snovi v okolje in v veliki meri v reciklažo oziroma uporabo odpadnih surovin.
Aplikativne raziskave bodo temeljile na skupnem ustvarjalnem sodelovanju vseh partnerjev konzorcija in deljenju znanja, izkušenj, vednosti in dognanj ter RR-opreme, laboratorijev in testno-razvojnih preskuševališč, da bi prej prišli do novih in uporabnih vednosti, znanj in veščin.
Delovanje RC bo temeljilo na poslovnih inovacijskih modelih: (a) odprto inoviranje (open innovation) in (b) poveži se in razvij (connect and develop), za katera je značilno rahljanje lastnih, največkrat togih okvirov RR-procesov podjetja in odprtosti navzven ter sočasno povezovanje s tistimi, ki so z RR-dosežki prodornejši na obetavnih področjih poslovanja in jih moremo vključiti kot del svojega RR-procesa.
Na ta način bodo lahko dosegli primerno stopnjo raziskovalno-razvojne odličnosti, kar bi pomenilo nove inovativne rešitve in prototipe, vse na osnovi novih sodobnih materialov.
Partnerji RC SIMIT bodo podjetja ustanovitelji, vendar bo v prihodnje RC SIMIT odprt za potencialne nove družbenike. Deloval bo v osmih mestih (in na 12 lokacijah) v Sloveniji: v Kidričevem, Mariboru, Ljubljani, Kranju, Zrečah, Celju, Šmarju pri Jelšah in Pesnici pri Mariboru. Poslovne enote bodo v skladu s področji RR-procesov samostojno izvajale faze RR-procesov, med sabo pa se bodo dopolnjevale.
Partnerji in podporna partnerja konzorcija že dlje časa ugotavljajo, da je odprtost in zrelost raziskovalno-razvojnih (RR) procesov pri vseh tolikšna, da je ključnega pomena porazdeliti bistvena tveganja RR-dejavnosti za področje novih materialov. Z ustvarjalnim sodelovanjem bi tako RR-procese naredili učinkovitejše in uspešnejše, znanje pa bi se prenašalo in širilo, kar bi pomenilo nadgrajevanje vrednosti in znanja, kar je eden od odločilnih faktorjev za dvig konkurenčnih prednosti podjetja.


Dejavnost podjetja bo predvsem usmerjena v:
- RR novih, sodobnih in ekološko sprejemljivih (a) novih materialov ter (b) tehnik in tehnologij na področjih livarstva, brusnih materialov, hladnega in vročega preoblikovanja, mehanske obdelave kovin, dodajalne izdelave, vzvratnega inženirstva, gradnje strojev, robotike in medicine ter hitrega razvoja izdelkov (prototipi, komunikacijski modeli, funkcionalni prototipi);

- storitev izobraževanja in svetovanja na osnovi RR-dognanj in dosežkov RC SIMIT o novih materialih, tehnikah in tehnologijah v okviru razvojnega centra.

Z učinki skupnega RR-potenciala RC SIMIT napoveduje, da bo v prihodnjem triletnem obdobju dodatno prispeval k 21 novonastalim (spin-off) podjetjem in ustvaril 21 patentov ali blagovnih znamk.