Sedma seja nadzornega sveta

Objavljeno: Novice, Za medije

Na sedmi seji nadzornega sveta delniške družbe UNIOR, ki je bila danes, 3. novembra 2010, so bili obravnavani rezultati poslovanja za obdobje januar -september 2010.
Nadzorni svet se je seznanil s prodajo za devet mesecev leta 2010, ki je znašala 83,2 milijona EUR in je bila za 9% večja kot v enakem obdobju preteklega leta in za 4% večja od načrtovane za prvih devet mesecev.
Na seji so bili obravnavani tudi rezultati poslovanja za prvih devet mesecev leta 2010. Družba je v tem obdobju dosegla 90,3 milijona EUR prihodkov od prodaje – s tem dosegamo 75,5% realizacijo načrtovanega letnega obsega in za 10,1% presegamo prihodke od prodaje v enakem obdobju preteklega leta. Poslovni izid družbe je v tem obdobju še vedno negativen in znaša 2,7 milijona EUR izgube, vendar pa je ta za 4,9 milijona EUR manjša kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Kljub še vedno zelo zahtevnim gospodarskih razmeram delniška družba UNIOR napoveduje zaključek letošnjega poslovnega leta v skladu z načrti.