Nadzorni svet obravnaval polletno poslovanje 2010

Objavljeno: Novice, Za medije

Nadzorni svet delniške družbe Unior je na svoji šesti redni seji, 8. septembra 2010, obravnaval poslovno poročilo za obdobje prvih šestih mesecev poslovanja delniške družbe Unior v letu 2010 in sprejel informacijo o tekočem poslovanju za obdobje od januarja do avgusta 2010.

Nadzorni svet je sprejel in obravnaval polletno poslovno poročilo družbe Unior d. d.
Na seji je bilo sprejeto in obravnavano polletno poslovno poročilo (obdobje 1. 1. 2010–30. 6. 2010). Unior je v prvem polletju poslovanja dosegel 60,5 milijona EUR prihodkov od prodaje in s tem dosega 50,6-odstotno realizacijo planiranega obsega za leto 2010. Prodajni načrt je družba presegla za 3,9 odstotka. Poslovni izid družbe je v prvem polletju znašal 1,1 milijona EUR izgube, kar je za 3,6 milijona EUR manj izgube kot v enakem obdobju lanskega leta.


Nadzornemu svetu je bila podana informacija o tekočem poslovanju
Nadzorni svet je sprejel informacijo o realizaciji prodaje za osem mesecev poslovanja v letu 2010. Dosežena prodaja je znašala 73,8 milijona EUR, kar predstavlja 5-odstotno preseganje planiranega obsega in 6 odstotkov več, kot je znašala prodaja v enakem obdobju v letu 2009.
V celem letu 2010 družba načrtuje 119,6 milijona EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 7,4 odstotka več kot v letu 2009.