Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Objavljeno: Za delničarje

Dne, 29.06.2010 je družba UNIOR Kovaška industrija d. d. od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža v lastništvu, in sicer je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. sodelovala v dokapitalizaciji družbe UNIOR d.d. , na podlagi česar je vpisala in vplačala 157.572 delnic UNIOR d.d. (oznaka delnic UKIG), kar predstavlja 5,55% kapitala družbe UNIOR d.d.