Unior je pridobil posojilo SID banke

Objavljeno: Novice, Za medije

Predsednik uprave delniške družbe Unior Gorazd Korošec in predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan sta 2. junija 2010 podpisala pogodbo, s katero je SID banka Uniorju odobrila dolgoročni, 10-letni kredit za financiranje treh razvojnih projektov v vrednosti 10,4 milijona evrov.

Družba Unior d. d. se je odzvala na povabilo SID banke za financiranje razvojnih projektov avtomobilske industrije iz vira Evropske investicijske banke (EIB) in drugih virov z vlogo za financiranje treh razvojnih projektov. Vsi trije projekti so razvojno naravnani in neposredno povezani z raziskavami in razvojem proizvodnih tehnologij in izdelkov.

Pri prvem projektu gre za raziskave in razvoj visokoproduktivnih in ekološko sprejemljivih tehnologij mehanske obdelave za izdelavo volanskih vilic generacije 5xx. Raziskave in razvoj bo Unior usmeril v sodobne precizne preoblikovalne tehnologije, sodobne tehnologije za mehansko obdelavo ter visokoproduktivne in ekološko sprejemljive stroje za mehansko obdelavo nove generacije vilic za volanski mehanizem.

Pri drugem projektu gre za raziskave in razvoj tehnologij mehanske obdelave z 12 procesi za proizvod pogonska gred menjalnika. Projekt je zasnovan na osnovi modulne gradnje strojev, kjer želi Unior povezati različne tehnike odrezovanja ter raziskati in razviti ekološko sprejemljive tehnologije za mehansko obdelavo gredi za menjalnik za vozila.

Pri tretjem projektu gre za raziskave in razvoj tehnologije visokotemperaturno sintranje toplo stiskanih visokolegiranih jekel (v nadaljevanju: VTSTS visokolegiranih jekel). S projektom želi Unior raziskati in razviti novo generacijo tehnologije sintranja, ki bo prispevala k boljšim mehanskim lastnostim proizvodov, ki nastanejo s sodobnimi tehnologijami stiskanja in sintranja, raziskati nekaj proizvodov na osnovi razvite tehnologije VTSTS visokolegiranih jekel in raziskati tehnologijo za lastno proizvodnjo plinov N2/H2, ki so odločilni tudi za stroškovno učinkovitost tehnologije VTSTS visokolegiranih jekel.

Unior je partner in razvojni dobavitelj evropske avtomobilske industrije, ki deluje v skladu s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001 že od leta 1999. Z nenehnim razvojem, z zavedanjem nujnosti sprememb ter konkurenčnostjo je Unior v procesu sprejemanja vedno novih izzivov.