Seja nadzornega sveta

Objavljeno: Novice, Za medije

Nadzorni svet delniške družbe Unior je dne 27. 5. 2010 na četrti seji med drugim sprejel in obravnaval informacijo trimesečnega poslovanja delniške družbe Unior.

Poslovni izid družbe je v prvih treh mesecih leta 2010 pozitiven in znaša 114,5 tisoč EUR in je v primerjavi z lanskim letom boljši, saj je Unior v lanskem prvem kvartalu zabeležil 1,75 mio EUR izgube. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v prvih treh mesecih leta 2010 znašali 30,9 milijonov EUR in so bili za 3,9% nižji kot v primerljivem obdobju preteklega leta. V prvih treh mesecih leta 2010 je bilo v Uniorju izvedenih za 867 tisoč EUR investicij v nova osnovna sredstva, kar je 21,1% manj kot v enakem obdobju preteklega leta, ko smo investirali 1.098 tisoč EUR. Zaradi nepredvidljive in še vedno nestabilne gospodarske situacije smo na novo investirali le v najnujnejšo opremo, ki zagotavljala nemotene poslovne procese.

V primerjavi s prvim trimesečjem preteklega leta sta amortizacija in dobiček (akumulacija) višja za 175,2% in znašata skupaj 2.608,6 tisoč EUR (lani v enakem obdobju 947,9 tisoč EUR), kar predstavlja 32,1% načrtovane vrednosti za leto 2010.

V prvih treh mesecih leta 2010 je vrednost prodaje znašala 28,9 milijonov EUR, kar je za 4,9% manj kot v enakem obdobju lani. Prodajni načrt je družba presegla za 3,2%.

Poslovni rezultati so na programih glede na gibanja gospodarske krize različni. Na programu Odkovki se je prodaja v primerjavi z letom 2009 povečala za 57%, kar kaže izboljšanje razmer na avtomobilskem trgu in je za 7.2 procenta nad planom.
Tudi na programu Sinter je bila v primerjavi z lanskim trimesečjem prodaja večja za 46,8% in je 6,5 % nad kvartalnim planom.

Na programu Ročno orodje je bila prodaja glede na preteklo leto manjša za 17,9% in je za 5,2 % zaostala za prodajnim načrtom, med tem, ko na programu Strojna oprema realizacijo prodaje pričakujemo šele v drugi polovici leta.
Na programu Turizem je prodaja v prvih treh mesecih znašala 7,9 milijona EUR in je bila za 0,9% večja kot lani v primerljivem obdobju, prodajni načrt pa je presežen za 4,6%.


V prvih štirih mesecih leta 2010 je Unior ustvaril 40,1 milijonov evrov prihodkov V celem letu 2010 družba načrtuje 119. 632. 816 EUR čistih prihodkov od prodaje, 7,4 % več kot leta 2009.