Na dnevu dobaviteljev Unior podelil priznanje podjetju Oplast

Objavljeno: Novice, Za medije

V četrtek, 22. 4. 2010, se je v hotelu Dobrava odvijal Dan dobaviteljev, četrti po vrsti. Dneva se je udeležilo več kot 90 dobaviteljev, s strani Uniorja d. d. pa so bili prisotni predsednik uprave Gorazd Korošec in vsi izvršilni direktorji ter nekateri direktorji sektorjev. Namen konference je bil seznanitev dobaviteljev s tržno situacijo in vizijo Uniorja ter tudi s pričakovanji samega podjetja od dobaviteljev.

Nabava je postala zelo pomemben dejavnik pri uspešnem poslovanju podjetja, lahko rečemo ključni strateški dejavnik, še posebej v tem času, tj. času velike svetovne recesije. Zato podjetje daje velik poudarek sodelovanju z dobavitelji. Dan dobaviteljev je tako eden izmed pristopov, ko dobavitelje seznanimo s tržno situacijo in vizijo Uniorja in tudi z našimi pričakovanji. Govorci konference so bili: predsednik uprave Gorazd Korošec, član uprave Darko Hrastnik, vsi izvršilni direktorji, direktor Nabave Zdenko Kovačec in Milena Vindiš, direktorica sektorja ITS.

Predsednik uprave je predstavil nekatere ključne finančne kazalnike lanskega leta in nekatere kazalnike letošnjega leta. Izvršilni direktorji so predstavili splošno aktualno situacijo po posameznih programih. Direktor nabave, Zdenko Kovačec, je podal pričakovanja do dobaviteljev v tem ključnem času kakor tudi usmeritev oz. razvoj nabave v smer oskrbovalnih verig, zmanjšanje števila dobaviteljev, stroškov in podobno. Milena Vindiš, direktorica ITS je govorila o razvoju elektronskega poslovanja.

Današnji čas zaznamujejo vse ostrejši pogoji poslovanja na domačem in svetovnem trgu. Uspešno, hitro odzivno, prijazno in ustrezno medosebno sodelovanje, ki daje dodano vrednost obema poslovnima partnerjema, se pogosto razvije oziroma nadgradi tudi s strateškim zavezništvom, ki v današnjem poslovnem svetu v Uniorju ni redek pojav. Zato smo podelili priznanje Dobavitelja leta 2009 Tonetu Ofentavšku, lastniku podjetja Oplast iz Tepanja, s katerim sodelujemo že 30 let. S tem priznanjem se je Unior želel zahvaliti za zaupanje, za dobro in uspešno poslovanje v vseh pogojih poslovanja, tako kriznih in nekriznih, za dobro in fleksibilno sodelovanje, torej za posluh za vse situacije podjetja.