Minister Golobič obiskal Unior

Objavljeno: Novice, Za medije

Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS 16. 4. 2010 obiskal podjetje Unior d.d. Seznanil se je s podjetjem, ki uspešno posluje že devetdeset desetletij in z bodočimi razvojnimi projekti in načrti. Minister si je nato ogledal še proizvodnjo programa Odkovki in proizvodnjo programa Sinter.

Na obisku so se predstavniki podjetja pogovarjali o razvoju posameznih projektov in o priložnostih in izzivih trenutnega gospodarskega položaja za tehnološki napredek Uniorja. Posebno pozornost so namenili razvojnim projektom, ki so vezani na EU nepovratna sredstva in kje se pričakuje podpora vlade pri posameznih projektih. Ministra so zanimale tudi izkušnje in predlogi državi, s katerimi bi lahko odstranili ovire pri nekaterih projektih in tako še dodatno podprli tehnično tehnološki razvoj podjetja in razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo.
Minister se je bil pozitivno presenečen nad proizvodnjo v Uniorju in hkrati pozdravil razvojno strategijo Uniorja.