Povečanje osnovnega kapitala

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Unior d.d., je prejela družba sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2010/5155, z dne 18. 2. 2010.

Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 19. 516. 057, 42 EUR na 23.688.983,48 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 2338414 na 2838414 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na citirane spremembe.

Sklep sodišča z dne 18.2.2010

Dokapitalizacija
Objava izzida ponudbe delnic Unior d.d.
Objava razpisa tretjega kroga dokapitalizacije
Objava razpisa drugega kroga dokapitalizacije
Obvestilo o objavi
Povzetek prospekta
Prospekt