Razpis tretjega kroga dokapitalizacije

Objavljeno: Novice, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (skrajšana firma: UNIOR d.d.; v nadaljevanju: UNIOR ali izdajatelj) objavlja poziv za vpis in vplačilo delnic, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev v prvem in drugem krogu prodaje delnic UNIOR javnosti.

V skladu s prospektom za prodajo delnic UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti (v nadaljevanju: prospekt), ki je bil objavljen dne 25.11.2009 na spletnih straneh izdajatelja, v času trajanja ponudbe pa je na voljo na vseh vpisnih mestih, poteka ponudba za vpisovanje in vplačevanje delnic UNIOR v treh krogih.

Delnice so bile v prvem krogu ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan) vpisani v delniško knjigo. Obstoječi delničarji, ki so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, so v roku 15 koledarskih dni, od 2.12.2009 do 16.12.2009, vpisali in vplačali 285.311 delnic izdajatelja, kar predstavlja 57,06% delež vseh delnic izdajatelja, ki so predmet ponudbe.

Preostale delnice UNIOR, v skupnem številu 214.689, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, so bile v drugem krogu ponujene obstoječim delničarjem, ki so vpisali delnice v prvem krogu. Število delnic, ki jih je lahko vpisal in vplačal posamezni vpisnik v drugem krogu, se je določilo glede na delež tega vpisnika v prvem krogu, in sicer je lahko posamezni vpisnik vpisal največ takšno število delnic, s katerim njegov delež vpisanih delnic v drugem krogu ne bi presegel njegovega deleža vpisanih delnic v prvem krogu. V drugem krogu, ki je potekal 15 koledarskih dni, t.j. od 28.12.2009 do 11.1.2010 je bilo vpisanih in vplačanih 11.698 delnic izdajatelja, kar predstavlja 5,45% delež vseh delnic izdajatelja, ki so bile predmet ponudbe v drugem krogu.

V prvem in drugem krogu skupaj je bilo vpisanih in vplačanih skupno 297.009 delnic izdajatelja, kar predstavlja 59,4% delež vseh delnic izdajatelja, ki so predmet ponudbe.