Sprememba lastništva pomembnih deležev

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Dne, 23. 12. 2009 je družba UNIOR Kovaška industrija d. d. od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana prejela obvestilo o izročitvi poslovnega deleža, in sicer 736.939 delnic UNIOR d.d. (oznaka delnic UKIG), kar predstavlja 31,51 % glasovalnih pravic družbe UNIOR d.d.. Po prenosu delnic Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. ni več lastnik nobene delnice družbe UNIOR d.d..

Prav tako je dne 23. 12. 2009 družba UNIOR Kovaška industrija d.d. od Slovenske odškodninske družbe, d.d, Mala ulica 5, Ljubljana, prejela obvestilo o izročitvi poslovnega deleža in sicer 307.084 delnic UNIOR d.d. (oznaka delnic UKIG), kar predstavlja 13,13% glasovalnih pravic družbe UNIOR d.d. Po prenosu delnic Slovenska odškodninska družba, d.d. ni več lastnik nobene delnice družbe UNIOR d.d..

Hkrati nas je 23. 12. 2009 PDP, Posebna družba za upravljanje, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana obvestila, da je dne 18. 12. 2009 pridobila 1.053.418 delnic družbe UNIOR d.d. (oznaka delnic UKIG), kar predstavlja 45,05% delež glasovalnih pravic v družbe UNIOR d.d..


Delež je PDP, Posebna družba za upravljanje, d.d. pridobila kot stvarni vložek v dokapitalizaciji in sicer od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (736.939 delnic UKIG oz. 31,51% glasovalnih pravic), od Slovenske odškodninske družbe, d.d. (307.084 delnic UKIG oz. 13,13% glasovalnih pravic) in od DSU, družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (9.395 delnic oz. 0,4% glasovalnih pravic).