Rezultati prvega kroga dokapitalizacije

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior objavlja rezultate prodaje delnic v prvem krogu in sicer je bilo prodanih 285.311 delnic, kar predstavlja 57,06% celotne emisije.

Preostale delnice v skupnem številu 214.689 delnic, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev v prvem krogu, se ponudijo v odkup v drugem krogu, ki bo trajal od 28.12.2009 do 11.1.2010. V drugem krogu lahko sodelujejo obstoječi delničarji, ki so delnice kupili v prvem krogu in sicer v sorazmerju s svojimi vplačili v prvem krogu.

Objava razpisa drugega kroga dokapitalizacije