Objava prospekta za prodajo delnic Uniorja

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior objavlja prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti. Prospekt je potrdil nadzorni svet družbe na svoji seji 8. 10. 2009. Prodaja delnic se bo izvajala v treh krogih. Prvi krog prodaje začne teči 5. delovni dan po objavi prospekta in traja 15 koledarskih dni, od 2. 12. 2009 do 16. 12. 2009. Preostale delnice, ki v prvem krogu prodaje ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, bodo v drugem krogu ponujene obstoječim delničarjem, ki so vpisali delnice v prvem krogu. Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, se bodo v tretjem krogu ponudile v odkup tudi tretjim osebam.

Osnovni kapital družbe, ki trenutno znaša 19.516.057,42 EUR, se bo povečal za največ 4.172.926,06 EUR, tako da bo po povečanju znašal največ 23.688.983,48 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se bo izvedlo z izdajo največ 500.000 delnic. Emisijska vrednost ene delnice bo 20,00 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 10.000.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se bo štelo za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 40 odstotkov novo izdanih delnic najkasneje do 30. 6. 2010.

Obvestilo o objavi prospekta

Povzetek prospekta

Prospekt