Prejeli okoljevarstveno dovoljenje

Objavljeno: Novice, Za medije

V delniški družbi Unior se zavedamo ekološke problematike in skušamo ravnati čim bolj ekološko. Ekološke zavednosti in pomembnosti zdravega načina življenja spodbujamo v delovnem in lokalnem okolju.

Dne 28. 10. 2009 je Unior, zgornja cona Zreče, prejel Okoljevarstveno dovoljenje – »IPPC dovoljenje (Integrated Pollution Prevention and Control)". Dovoljenje smo pridobili na podlagi Evropske direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (96/91/ES) in uredbe o vrsti dejavnosti in napravah, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.l. 97/04). Cilj IPPC direktive je doseganje celovitega nadzora in preprečevanje onesnaževanja v vseh sektorjih industrije, kar pomeni zmanjšanje izpustov v zrak, zmanjšanje izpustov v vodo, zmanjšanje izpustov v zemljo, racionalno porabo surovin, zmanjševanje hrupa, povečanje energetske učinkovitosti …

Seveda je to le zadnji večji mejnik, ki pomembno vpliva na izvajanje ukrepov za varstvo okolja v naši družbi.