Skupščina delniške družbe Unior bo v sredo, 22. 7. 2009 ob 12. uri v Hotelu Dobrava v Zrečah.

Objavljeno: Novice, Za medije

Na podlagi 6.5 točke Statuta UNIOR Kovaške industrije, d. d., uprava sklicuje 13. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d., ki bo v sredo, 22. 7. 2009 ob 12. uri v Hotelu Dobrava v Zrečah.