Štipenditorske medalje za delniško družbo Unior

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior je že drugič zapored največji in tretji najbolj intenziven štipenditor v državi. Znesek, s katerim se letos Unior ponaša na lestvici največjih, se je v primerjavi z lanskim povečal za 24.000 evrov in tako okrepil prednost pred »idrijskima Hidrio in Kolektorjem«.

Revija Manager je za razvrščanje podjetij pripravila dve lestvici. Pri iskanju največjega štipenditorja so upoštevali absolutne zneske štipendij v minulem letu. Štipendije so primerjali s stroški dela v letu 2007 in tako poiskali tudi najintenzivnejše štipenditorje. Na lestvici Največji štipenditorji v letu 2007 na vodilnih mestih ostajajo podjetja, ki večinoma iščejo deficitarne kadre, predvsem tehnične smeri. Unior zaseda prvo mesto, sledijo mu Hidria, Kolektor, Splošna plovba, Štore Steel in Vegrad.

Delniška družba Unior, ki je za štipendije namenila dobrih 331.000 evrov, je ohranila vodilno mesto na lestvici največjih in tretje na lestvici najbolj intenzivnih štipenditorjev.

V primerjavi z zneskom iz leta 2006 je Unior povečal le tega za 24.000 evrov in tako okrepil prednost pred »idrijskima Hidrio in Kolektorjem«. Hidria je za štipendije namenila 282.000 evrov in s tem za 10.000 evrov prehitela Kolektor.
Vir: revija Manager, 3.9.2008