WEBA GmbH, novi strateški partner UNIORJA d.d. pri proizvodnji preoblikovalnih orodjih

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior in WEBA GmbH sta v iskanju sinergijskih učinkov dne 23. novembra letos v Mariboru podpisali družbeniško pogodbo o ustanovitvi mešanega podjetja WEBA Maribor d.o.o., v katerem bomo 1. januarja 2008 nadaljevali proizvodnjo preoblikovalnih orodij. Pod strokovnim vodstvom novega direktorja g. Prochazka iz podjetja WEBA GmbH in sedanjega vodje programa Strojne opreme PE Maribor g. Branka Bračka bo v novem podjetju vzpostavljeno poslovanje po pozitivnih izkušnjah WEBE GmbH.

V novoustanovljenem podjetju bodo sodelavci s področja orodjarstva lahko nadgrajevali svoje znanje. Po analizah in usklajevanju z upravo UNIORJA d.d. smo se odločili, da za področje orodjarstva poiščemo strateškega partnerja, ki bi s svojim vplivom, znanjem in boljšo tržno pozicijo skupaj z nami nadaljeval poslanstvo orodjarstva na lokaciji PE Maribor. Med najustreznejšmi je bilo podjetje WEBA GmbH iz Avstrije / Steyr, ki spada med pomembnejše dobavitelje preoblikovalnih orodij v avtomobilski industriji in ki je sestavni del Greiner Group (106 podjetij v 29 državah sveta!). Od novega strateškega poslovnega partnerja pričakujemo, da bo s svojim vplivom, znanjem, izkušnjami in tehnično podporo zagotavljal: kontinuiteto del, skrb za razvoj, prenesel tehnologijo (orodja za pločevine s povečano natezno trdnostjo!), ustrezno produktivnost , strokovnost in usposabljanje kadrov, nadaljevanje poslanstva orodjarstva v Mariboru. Delniška družba Unior bo z mešanim podjetjem zagotavljala tržno stabilnost programa orodjarstva in hkrati preko Greiner Group širila možnosti nadgradnje svojih proizvodnih programov tudi za neavtomobilsko industrijo. Obenem je to tudi priložnost za vse zaposlene v PE Maribor, da si z resnim in strokovnim delom pod novim vodstvom uglednega podjetja zagotovijo delovno mesto, ustrezno svojim sposobnostim in znanju, in s tem boljši jutri.

Gorazd Korošec, predsednik uprave Unior, d. d. Zreče in direktor novega podjetja WEBA Maribor, d.o.o., Michal Prochazk