NS Unior je imenoval predsednika uprave za naslednje petletno obdobje

Objavljeno: Novice, Za medije

NS družbe Unior je na svoji 17. redni seji dne 4. 10. 2007 imenoval predsednika uprave za prihodnje petletno obdobje (december 2007–december 2012). Predsednik uprave tako še naprej ostaja dosedanji predsednik uprave Gorazd Korošec, vendar bo tokrat zaradi spremenjene organiziranosti poslovodenja v poslovnem sistemu Unior v uprava enočlanska. Zato tudi prihaja v organiziranosti poslovodenja poslovnega sistema Unior do več novosti. Bistveni sta dve. Prva novost je povezana z ustanovitvijo sedemčlanskega izvršilnega odbora (ki nima nič skupnega z izvršnim odborom v enotirnem sistemu upravljanja), ki ga bo zraven predsednika uprave sestavljalo še šest izvršilnih direktorjev za programe Odkovki, Sinter, Ročno orodje, Strojna oprema in Turizem ter Splošne zadeve. Druga novost je uveljavitev projektnega sveta, ki bo deloval kot stičišče interesov celotnega poslovnega sistema.