11. Skupščina delniške družbe Unior je potekala v sredo, 18. julija 2007 v Termah Zreče .

Objavljeno: Novice, Za medije

V sredo, 18. julija 2007, je v Termah Zreče potekala 11. skupščina delniške družbe Unior. Skupščine se je udeležilo 88,24 % delničarjev ali 2.002.626 delnic od skupno 2.338.414 izdanih delnic družbe.

Na skupščini so bili podani nasprotni predlogi in sicer s strani uprave k točki 3.1, Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba pa sta podali nasprotne predloge k točkam 4., 5., 6. in 7. Vsi nasprotni predlogi so bili sprejeti. Skupščina je potrdila delo uprave in nadzornega sveta in jima podelila razrešnico za poslovno leto 2006. Lastniki Uniorja so pooblastili upravo, da zaradi ohranitve vrednosti premoženja družbe, Unior lahko kupuje lastne delnice do skupne višine desetih odstotkov kapitala. Pri tem nabavna cena delnic ne sme biti manj od 40 in ne več kot 60 evrov. Sprejet je bil sklep, da se za izplačilo dividend nameni skupno 1,47 milijona evrov oziroma 0.63 evra bruto na delnico. Uprava bo prejela nagrado v skupni višini 57.788 evrov bruto, nerazporejenih pa ostane 821.955 evrov dobička iz lanskega leta.