Uprava delniške družbe Unior sklicuje 11. sejo skupščine družbe Unior

Objavljeno: Novice, Za medije

Na podlagi Statuta UNIOR, Kovaške industrije d. d., uprava sklicuje 11. sejo skupščine družbe UNIOR, ki bo dne 18. 7. 2007 ob 12. uri v Termah Zreče