Odkup 49-odstotnega deleža v podjetju Tepid v Romuniji

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior je odkupila 49-odstotni delež podjetja Tepid v Romuniji. S podjetjem smo zelo dobro sodelovali že od leta 2002, ko je bilo v lasti Dana Dabuleanuja iz Romunije. Z odkupom 49-odstotnega deleža se je podjetje preimenovalo v Unior-Tepid in 5. 6. 2006 začelo delovati v spremenjeni lastniški sestavi. Dabuleanu je kupnino porabil za dokapitalizacijo podjetja, v sorazmernem deležu pa je podjetje dokapitaliziral Unior.

Povečanje kapitala pomeni za delniško družbo Unior za program Ročno orodje povečanje trajnih obratnih sredstev, predvsem zalog. Pomembna konkurenčna prednost je oblikovanje primernega nivoja zalog, ki je v veliki večini tudi pogoj, ki zagotavlja, da bo kupec prejel blago v največ 48, ponekod pa celo v 24 urah. To so glavni razlogi, da smo v Romuniji pristopili k odkupu deleža v podjetju Tepid, ki ima izključno pravico prodaje ročnega orodja Unior v Romuniji in Moldaviji.

Večje zaloge so pogoj, da bo podjetje Unior-Tepid doseglo ambiciozno zastavljene načrte. Glavni cilj je, da podjetje leta 2010 v Romuniji in Moldaviji doseže 25-odstotni tržni delež in postane prvi ponudnik ročnega orodja v Romuniji. Za leto 2006 ugotavljamo, da prodaja ročnega orodja Unior v Romuniji in Moldaviji presega načrtovano prodajo. Zaradi neprimernosti prostorov načrtujemo tudi gradnjo novih prostorov na novi lokaciji. Unior-Tepid predvsem zaradi ambicij in sposobnosti lastnika ni tipično trgovsko podjetje, ki se ukvarja s prodajo ročnega orodja. Podjetje je tudi uspešen predstavnik programa Odkovki za prodajo odkovkov v Romuniji.