Novo vodstvo nadzornega sveta

Objavljeno: Novice, Za medije

Na sedežu delniške družbe Unior je potekala prva ustanovna seja nadzornega sveta delniške družbe Unior, kjer je bil izvoljen predsednik nadzornega sveta gospod Stanislav Stopar, predstavnik delničarjev, za namestnico predsednika nadzornega sveta je bila izvoljena gospa Milena Vindiš, predstavnica zaposlenih.

Nadzorni svet delniške družbe Unior sestavljajo s strani delničarjev štirje člani: Stanislav Stopar, Andrej Poklič, predstavnika Kapitalske družbe, d. d. Ljubljana in Anton Roškar, dr. Andraž Vehovar, predstavnika Slovenske odškodninske družbe, d. d.. S strani zaposlenih delniške družbe Unior je nadzorni svet sestavljen iz naslednjih članov: Milena Vindiš, mag Andrej Kokol, Barbara Soršak in Zdenko Kovačec.

Na ustanovni seji je predsednik uprave delniške družbe Unior, gospod Gorazd Korošec predstavil organiziranost in poslovanje delniške družbe Unior, predsednik NS pa je predstavil okvirni plan aktivnosti NS za prihajajoče mesece.