Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.4, ISO 45001, ISO 14001 in ISO 50001.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, BMW, Renault, Dacia, ZF Friedrichshafen AG, Seac, THK, JTekt, Boge, Elastmetall, Robert Bosch, Schäffler, BPW in ZT Achssyteme.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2022 smo imeli 1.634 zaposlenih in ustvarili 204.557 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2022 2021 2020 2019 
Poslovni izid        
Prihodki od prodaje 204.557 168.975 138.055 175.336
EBIT 3.731 2.943 (7.403) 7.526
EBITDA 12.915 12.663 7.148 15.859
Čisti poslovni izid 5.075 2.746 (7.959) 6.124
Finančni položaj        
Celotna sredstva 241.025 236.189 221.730 251.492
Celotni kapital 100.332 94.185 91.939

99.923

Finančne obveznosti 84.155 91.839 84.522 103.201
Poslovne obveznosti 50.557 44.941 40.047 43.208
Kazalniki donosnosti        
EBIT marža (v %) 1,82 1,74 (5,36) 4,29
EBITDA marža (v %) 6,31 7,49 5,18 9,04
ROA - donosnost sredstev (v %) 2,13 1,20 (3,36) 2,43
ROE - donosnost kapitala (v %) 5,36 2,99 (7,97) 6,46
Kazalniki finančnega zdravja        
Kapital / Celotna sredstva (v %) 41,63 39,88 41,46 39,73
EBITDA / Finančne obveznosti 6,26 7,10 11,41 6,14
Zaposleni        
Zaposleni - konec leta 1.634 1.624 1.666 1.797