Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2022

Vrsta objave Predvideni datum objave

Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

za poslovno leto 2021

22. 4. 2022
Izjava skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 22. 4. 2022
Letni dokument 22. 4. 2022
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 3. 6. 2022

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2022

za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

31. 5. 2022
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 6. 7. 2022

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2022 za Skupino UNIOR

in družbo UNIOR d.d

31. 8. 2022
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar -september 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d 30. 11. 2022

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.