Zaradi neprestane želje po napredku smo vse, s čimer se lahko pohvalimo, dosegli zaradi inovacij. Te lahko nastanejo iz majhnih ali velikih zamisli in prav vsaka je pomembna za naš razvoj. Zato verjamemo v svoje zaposlene ter zaupamo njihovi motiviranosti in ustvarjalnosti ter želji po izboljšanju proizvodnih postopkov, delovnih razmer in kakovosti ponudbe.Pri tem jih spodbujamo na vse možne načine, tudi prek notranjega sistema za predloge, imenovanega Sugi. Predloge lahko da kdor koli, neodvisno od vrste in stopnje izobrazbe ali dela ter nalog, ki jih opravlja – to velja tudi za študente in tiste, ki pri nas opravljajo prakso.

Poslanstvo

Kot razvojni partner zaradi krepitve ustvarjalnosti, inovativnosti in družbene odgovornosti podjetja ter soustvarjanja učinkovitega in uspešnega podjetniškega okolja organizirano spodbujamo:

  • pripravo (skupnih) RR-projektov za prijavo na javne razpise ter pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev, upravljanje skupnih RR in drugih strateških projektov,
  • vzpostavitev ustvarjalne, inovacijske in podjetniške kulture zaposlenih,
  • povezovanje med organizacijskimi enotami podjetja in tudi z
    drugimi organizacijami zaradi doseganja dopolnjevalnih učinkov,
  • spremljanje novosti in globalnih poslovnih trendov industrije ter
  • obvladovanje tveganj.