UPRAVA UNIOR D.D.

Za predsednika uprave podjetja Unior d.d. je dne 29. 11. 2018 bil imenovan gospod Darko Hrastnik za mandatno obdobje od 31. 5. 2019 do 31. 5. 2024. Nadzorni svet družbe UNIOR d.d., je na V-24. redni seji, dne 30. 05. 2017, za člana uprave UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 15. 11. 2017 do 14. 11. 2022 imenoval gospoda Bračka Branka.

Delniška družba Unior ima dvočlansko upravo s predsednikom uprave na čelu.

Kolegij družbe Unior sestavljajo:

 • g. Darko Hrastnik, predsednik uprave
 • g. Branko Bračko, član uprave
 • g. Danilo Lorger, direktor programa Ročno orodje
 • g. Robert Ribič, direktor programa Odkovki
 • g. Boštjan Leskovar, direktor programa Strojegradnja
 • g. mag. Uroš Stropnik, direktor za Splošne zadeve
 • g. mag. Bogdan Polanec, direktor Finančnega sektorja
 • g. Zlatko Zobovič, direktor Kontrolinga
 • g. mag. Boštjan Slapnik, direktor Nabave
 • g. Dani Kukovič, direktor sektorja Energetika
 • g. mag. Marjan Adamič, direktor sektorja Vzdrževanje
 • g. mag. Rok Planinšec, direktor sektorja ITS
 • ga. Patricija Sedmak, vodja službe Notranje revizije

 

Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR

Politika korporativnega upravljanja

Vsebina dokumenta se nanaša na gospodarsko družbo UNIOR Kovaška industrija d.d. (v nadaljevanju: UNIOR) ter na odvisne in pridružene družbe, ki skupaj z matično družbo tvorijo Skupino Unior. Dokument predstavlja zavezo za nadzorni svet, upravo ter vodstveno, vodilno osebje in zaposlene za sedanje in prihodnje delovanje. 

Etični kodeks podjetja UNIOR d.d.