Nadzorni svet družbe

Z dnem 19. 12. 2017 je nastopil 4. letni mandat novega Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v sestavi:

 

Predstavniki delničarjev:

 • g. Branko Pavlin, predsednik nadzornega sveta
 • go. Simona Razvornik Škofič, namestnik predsednika nadzornega sveta
 • g. Jože Golobič, član nadzornega sveta
 • g. Rajko Stanković, član nadzornega sveta

 

Predstavniki zaposlenih:

 • ga. Saša Artnak, član nadzornega sveta
 • g. Boris Brdnik, član nadzornega sveta 

 

Komisije nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe ima oblikovani dve komisiji in sicer revizijsko komisijo in kadrovsko komisijo.

 

Kadrovska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:

 1. g. Jože Golobič – predsednik
 2. g. Branko Pavlin – namestnik predsednika
 3. g. Boris Brdnik - član

 

Revizijska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:

 1. ga. Simona Razvornik Škofič – predsednica
 2. g. Rajko Stanković – namestnik predsednice
 3. ga. Saša Artnak – članica
 4. mag. Blanka Vezjak, zunanja članica revizijske komisije (od 15. 2. 2018 dalje)