Nadzorni svet družbe

Z dnem 13. 12. 2013 je nastopil 4. letni mandat novega Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v sestavi:

Predstavniki delničarjev:

 • mag. Branko Pavlin, predsednik nadzornega sveta
 • mag. Franc Dover, namestnik predsednika nadzornega sveta
 • prof. dr. Marko Pahor, član nadzornega sveta
 • Drago Rabzelj, član nadzornega sveta

Predstavniki zaposlenih:

 • mag. Marjan Adamič, član nadzornega sveta
 • Darko Dujmovič, član nadzornega sveta 

Komisije nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe ima oblikovani dve komisiji in sicer revizijsko komisijo in kadrovsko komisijo.

Revizijska komisija deluje v sestavi:

 • Drago Rabzelj, univ.dipl.ekon. (predsednik),
 • prof. dr. Marko Pahor (namestnik),
 • mag. Marjan Adamič in
 • Gregor Korošec, univ.dipl.ekon. (zunanji član).

Kadrovska komisija deluje v sestavi:

 • mag. Franc Dover (predsednik),
 • mag. Branko Pavlin (namestnik) in
 • Darko Dujmović, univ.dipl.inž.str.