Trgovalni podatki 22. 2. 2018
Zadnja cena (v EUR) 16.60
Dnevna sprememba (v %) 0.00
Min - max (v EUR) 0.00 – 0.00
Promet v 000 EUR 0.00

Podatki na delnico

Podatek 2016 2015 2014 2013 2012
Dobiček na delnico (v EUR) 1,79 1,27 0,78 -1,25 -5,31
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 39,61 38,12 37,27 36,41 37,75
Prodaja na delnico (v EUR) 59,17 56,31 56,18 58,67 54,92
Denarni tok na delnico (v EUR) 6,23 5,92 5,63 4,92 2,14
Pay-out ratio 0% 0% 0 % 0 % 0 %
Število delnic 2.838.414 2.838.414 2.838.414 2.838.414 2.838.414
Število lastnih delnic 3.330 3.330 3.330 2.330 2.330
Dividende na delnico (v EUR) - - - - -

Kazalniki vrednotenja

Kazalnik 27.9.2016
P/E 0.00
P/B 0.00
Dividendni donos 0.00 %
P/EBITDA 4.53
P/EBIT 31.36