Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih štirih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja in Turizem zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 in VDA 6.4.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Dacia, Peugeot, ZF Lemförder & ZF Lenksysteme, Volvo, Bosch Siemens Group, Daimler, Jtekt, GKN, Arvin Meritor in Cimos.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2016 smo imeli 2.128 zaposlenih in ustvarili 167.942 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2016 2015 2014 2013 2012
Poslovni izid          
EBIT 8.507 7.902 7.318 4.823 (3.370)
Prihodki od prodaje 167.942 159.819 159.457 166.532 155.874
EBITDA 18.691 17.647 16.419 14.365 9.229
Čisti poslovni izid 5.089 3.612 2.221 (3.543) (15.082)
Finančni položaj          
Celotna sredstva 285.799 278.421 291.604 293.927 306.105
Celotni kapital

112.425

108.204

105.793 103.353 107.137
Finančne obveznosti 122.248 122.681 140.136 145.696 142.986
Poslovne obveznosti 43.754 40.761 39.711 38.656 49.269
Kazalniki donosnosti          
EBIT marža (v %) 5.07 4,94 4,59 2,90 (2,16)
EBITDA marža (v %) 11.13 11,04 10,29 8,63 5,92
ROA - donosnost sredstev (v %) 1.80 1,27 0,76 (1,18) (4,82)
ROE - donosnost kapitala (v %) 4.72 3,43 2,15 (3,31) (12,37)
Kazalniki finančnega zdravja          
Kapital / Celotna sredstva (v %) 39.34 38,86 36,28 35,16 35,00
EBITDA / Finančne obveznosti 6.18 6,81 8,54 10,14 15,49
Zaposleni          
Zaposleni - konec leta 2.128 2.103 2.105 2.122 2.137