Smo globalno prepoznaven proizvajalec namenskih obdelovalnih strojev CNC
za serijsko obdelavo aluminijskih odlitkov ali odkovkov.