Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2017.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2017 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2017 je na VI-3. redni seji dne 29.3.2018 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 Datum: 30.03.2018

 Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2017